Kapat

Endüstri – Teknoloji İlişkisi

Anasayfa
Güncel Endüstri – Teknoloji İlişkisi

Teknolojinin Endüstrideki Rolü Nedir?

Sanayi devrimi ile başlayan endüstrileşme sürecinde teknolojinin rolü azımsanmayacak kadar çoktur.  Öyle ki endüstri ile teknoloji birbirinden bağımsız düşünülemeyecek iki kavramdır.

Teknolojinin Rekabete Etkileri

Sanayi; yapısı gereği yenilikçilik ve rekabet kavramlarını bünyesinde barındıran ve bu iki kavramın birbirini tetiklediği bir olgudur. Her işletme rekabet ortamında geride kalmamak adına yenilik yapmak durumundadır. Bunun nedeni hız, maliyet, prestij gibi sebepler olabilir. Bir işletmenin bünyesinde gerçekleştirdiği her türlü yenilik diğer işletmeleri de harekete geçirerek benzer yenilikleri hayata geçireceklerdir. Bir süre sonra tüm işletmeler yine aynı seviyeye gelecek dolayısı ile yapılan yenilikler hiç yapılmamış gibi olacaktır.

Bu aşamada öne geçecek olan hiç şüphesiz ki yeni bir teknolojiyi ortaya koyan işletme olacaktır. Bu yenilik daha gelişmiş bir ülkede mevcut olan teknolojiyi aynen satın alarak piyasaya sürmek olacağı gibi buda proaktif bir çözüm olamayacak sadece günü kurtarmaya yarayacaktır. Çünkü diğer işletmelerde kısa zaman sonra bu yeniliği alarak aradaki farkı kapatabileceklerdir.

AR-GE’nin Önemi

Bu aşamada yapılması gereken en verimli yenilik AR-GE yatırımı ile uzun zamana yayılan fakat daha kaliteli sonuçları olabilecek yenilikleri ortaya çıkarmaktır. Bunun için de teknolojiyi en güzel şekilde kullanan personel istihdam edilerek veya işletmenin kendi bünyesinde bulunan personeli eğiterek gerekli AR-GE biriminin oluşturulması göz ardı edilmemesi gereken bir ihtiyaçtır.

Endüstri – teknoloji ilişkisinde dikkate alınması gereken en önemli ayrıntı kullanılan ekipmanla uyumlu operatör olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.